bán hạt sứ giống thái lan cánh kép


bán hạt sứ giống thái lan cánh kép


Bảng giá hạt giống hoa sứ Adenium theo giống:
1. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color Giá / 1 hạt 5.000 VNĐ
2. Hạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Single layer flower Giá / 1 hạt 10.000 VNĐ
3. Hạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Double layer flower Giá / 1 hạt Not avaliable
4. Hạt giống hoa sứ Adenium Somalense Giá / 1 hạt 10.000 VNĐ
5. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Yak Saudi / Arabicum Giá / 1 hạt 15.000 VNĐ
6. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN Giá / 1 hạt 20.000 VNĐ
7. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco Giá / 1 hạt 25.000 VNĐ
Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color.
Bán hạt giống hoa sứ Thái Lan– Hoa sứ Thái Lan – Cây hoa sứ – Hoa Sứ boehmianum – Hoa Sứ obesum – Hoa Sứ somalenseHạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Single layer flower.Hạt giống hoa sứ Adenium Somalense.Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Yak Saudi: Lop-Bu-Ri , Sing-Bu-Ri,Pet-Na-Wang, Yemen, Black Giant-Sing-Bu-Ri, …Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN.Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco: Kao Hin Zon,Siam Crown ,Bang Khla, S1, new variety and hybrids.Cây con giống hoa sứ sa mạc Adenium (Adenium Seedling)


1. Thông tin về cây con giống hóa sứ sa mạc Adenium như sau:
– Cây mọc trong khay nhựa và chậu nhựa. 50 cây/ 1 khay, 20 cây/ 1 chậu nhựa
– Hạt giống hóa sứ được bố trí theo trật tự và số lượng hạt được trồng như sau:
Cây con giống hoa sứ Adenium Obesum: 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
Cây con giống hoa sứ Adenium Somalense: 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
Cây con giống hoa sứ Adenium Arabicum-Yak Saudi(Arabicum): 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
Cây con giống hoa sứ Adenium Arabicum-Rar Chi Nee Pan Dok(RCN): 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
Cây con giống hoa sứ Adenium Arabicum-Thai Socotranum(Thai Soco): 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
– Cây con hoa sứ khoảng từ 2 – 3 tháng tuổi.
– Cây con hoa sứ cao 5-10 cm. (tính từ mặt đất)
– Đường kính khoảng 1-2 cm.
2. Giá của cây con giống hoa sứ Adenium:
1. Cây con giống hoa sứ Obesum Mixed Colored 50 cây / 1 khay 1.000.000 VNĐ
2. Cây con giống hoa sứ Somalense 50 cây / 1 khay 1.850.000 VNĐ
3. Cây con giống hoa sứ Arabicum – Yak Saudi / Arabicum 50 cây / 1 khay 2.500.000 VNĐ
4. Cây con giống hoa sứ Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN 50 cây / 1 khay 3.000.000 VNĐ
5. Cây con giống hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco 50 cây / 1 khay 4.000.000 VNĐ


Website: http://hatgionghoasu.com/


bán hạt sứ giống thái lan cánh kép